X

Contact

H o n z a  Š i n k o

dramaturgy + propagation

p l z e n @ b u s k i n g f e s t . c z

t e l :  + 4 2 0  7 3 1  8 3 0  4 5 6

 

H o n z a  M i k y š k a

creative zones + exhibitions + sales stands

h o n z a . m i k y s k a @ c o n e x i s . c z

t e l :  + 4 2 0  7 2 3  3 6 5  8 2 1

 

O n d ř e j  B r z i c k ý

technical support

o n d r e j . b r z i c k y @ c o n e x i s . c z

t e l :  + 4 2 0  7 7 3  9 8 8  1 4 8